#

కొవ్వూరులో శ్రీ అభ్యాస స్కూల్ ప్రారంభోత్సవం

కొవ్వూరులో శ్రీ అభ్యాస స్కూల్ ని ప్రారంభిస్తున్న మంత్రివర్యులు జవహర్ గారు మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, సీనియర్ నాయకులు జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: