#

కొవ్వూరు నియోజకవర్గం తాళ్లపూడి మండలంలో నూతనంగా మంజూరైన పెన్షన్.

కొవ్వూరు నియోజకవర్గం తాళ్లపూడి మండలంలో నూతనంగా మంజూరైన పెన్షన్ లను అందిస్తున్న రాష్ట్ర మంత్రి కే.ఎస్ జవహర్ గారు మరియు రాష్ట్ర టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: