#

కొవ్వూరు మున్సిపల్ ఆఫీస్ నందు నవనిర్మాణ దీక్ష.

కొవ్వూరు మున్సిపల్ ఆఫీస్ నందు ఏర్పాటు చేసిన నవనిర్మాణ దీక్షలో పాల్గొన్న మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు.

Sharing: