#

కొవ్వూరు లో జరిగిన మినిస్టర్ ట్రోఫీ ప్రధానోత్సవం

కొవ్వూరు లో జరిగిన మినిస్టర్ ట్రోఫీ ప్రధానోత్సవం లో పాల్గున్న మినిస్టర్ శ్రీ కే.ఎస్ జవహర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, సీనియర్ టీడీపీ నాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: