#

నూతనంగా నిర్మిస్తున్న బరియల్ గ్రౌండ్.

తాళ్లపూడి మండలం వేగేశ్వరపురంలో నూతనంగా నిర్మిస్తున్న బరియల్ గ్రౌండ్ పనులను పరిశీలిస్తున్న సీనియర్ టీడీపీ నాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: