#

ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం కొవ్వూరు నియోజకవర్గ బైక్ ర్యాలీ

ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం చేపట్టిన కొవ్వూరు నియోజకవర్గ స్థాయి బైక్ ర్యాలీ విజయవంతం చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికి మా ధన్యవాదాలు…
ఇట్లు
మీ
కెఎస్ జవహర్
మాగంటిమురళీమోహన్
జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి
జొన్నలగడ్డ రాధారాణి.

 

 

 

Sharing: