#

మలక్ పల్లిని పైలట్ ప్రోజెక్ట్ కార్యక్రమం.

కొవ్వూరు నియోజకవర్గం మలక్ పల్లిని పైలట్ ప్రాజెక్టుగా తీర్మానించడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రి కే.ఎస్ జవహర్ గారు మరియు రాష్ట్ర టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు పాల్గున్నారు

 

Sharing: