#

రిటైర్మెంట్ కార్యక్రమం.

కొవ్వూరు హౌసింగ్ డిఇ సూర్య ప్రకాశరావు గారి రిటైర్మెంట్ కార్యక్రమంలో జొన్నలగడ్డ సుబ్బారాయ చౌదరి గారు,రాధారాణి చౌదరి గారు పాల్గొన్నారు

 

Sharing: