#

రైతు బజార్ ప్రారంభ కార్యక్రమం

కొవ్వూరులో రైతు బజార్ ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి శ్రీ కే.ఎస్ జవహర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, సీనియర్ టీడీపీ నాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: