#

వాడపల్లి నందు సైకిల్ యాత్ర

వాడపల్లి నందు సైకిల్ యాత్ర లో పాల్గున్న మంత్రి జవహర్ గారు,కొవ్వూరు టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు మరియు పార్టీ నాయకులు,కార్యకర్తలు.

Sharing: