#

గోవూరు ఎన్టీఆర్ గ్రౌండ్స్ లో ఆదరణ కార్యక్రమం

నేడు గోవూరు ఎన్టీఆర్ గ్రౌండ్స్ లో ఆదరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి జవహర్ గారు, మునిసిపల్ ఛైర్పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, సీనియర్ టిడిపి నాయకులు జొన్నలగడ్డ చౌదరి గారు మరియు కార్యకర్తలు.

Sharing: