#

ప్రారంభం కాబోతున్న అన్న క్యాంటీన్

సెప్టెంబర్ 22న ప్రారంభం కాబోతున్న అన్న క్యాంటీన్ నిర్వహణ గురించి మాట్లాడుతున్న మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు మరియు సీనియర్ టిడిపి నాయకులు జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: