#

అందరి కడుపు నింపే అన్న క్యాంటీన్ ఇప్పుడు మన కొవ్వూరు లో

అందరి కడుపు నింపే అన్న క్యాంటీన్ ఇప్పుడు మన కొవ్వూరు లో ప్రారంభించిన మంత్రి శ్రీ జవహర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, టిడిపి సీనియర్ నాయకులు జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

   

Sharing: