#

ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధులు అందిస్తున్నశ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు

కొవ్వూరు ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధులు అందిస్తున్న రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ కే.ఎస్.జవహర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, టి.డి.పి సీనియర్ నాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: