#

గజ్జరంలో సీఎం వాలీబాల్ కప్ ప్రారంభ కార్యక్రమం

కొవ్వూరు నియోజకవర్గం గజ్జరంలో సీఎం వాలీబాల్ కప్ ప్రారంభ కార్యక్రమంలో పాలుపంచుకున్న రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ కే.ఎస్ జవహర్ గారు మరియు టిడిపి సీనియర్ నాయకులు జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

 

 

Sharing: