#

కొవ్వురూ ముంపు ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తున్న మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్

రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ కే.ఎస్ జవహర్ గారితో కలిసి కొవ్వురూ ముంపు ప్రాంతాలను పరిశీలిస్తున్న మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు మరియు టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

 

Sharing: