#

మత్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో గోదావరి నదిలో చేప పిల్లలను వదిలే కార్యక్రమం

మత్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో గోదావరి నదిలో చేప పిల్లలను వదిలే కార్యక్రమంలో పాలుగున్న రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ కే.ఎస్ జవహర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, టిడిపి సీనియర్ నాయకులు జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: