#

కొవ్వూరు మండలం చిడిపి గ్రామంలో ” గ్రామదర్శిని” కార్యక్రమం

కొవ్వూరు మండలం చిడిపి గ్రామంలో ” గ్రామదర్శిని” కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ కే.ఎస్ జవహర్ గారు, టిడిపి సీనియర్ నాయకులు జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు మరియు పార్టీ కార్యకర్తలు.

  

Sharing: