#

వేగేశ్వరపురం గ్రామంలో గ్రామదర్శిని-గ్రామ వికాసం

కొవ్వూరు నియోజకవర్గం వేగేశ్వరపురం గ్రామంలో గ్రామదర్శిని-గ్రామ వికాసం కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రి జవహర్ గారు మరియు టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు జొన్నలగడ్డ సుబ్బారాయ చౌదరి గారు పాల్గొన్నారు.

Sharing: