#

ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండాలని ప్రజలను కోరిన మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్

ప్రజల ఆరోగ్య దృశ్యా ఆలోచిస్తూ అందరు పరిసరాలు పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని, ఆరోగ్యం పట్ల అవగాహన కలిగి ఉండాలని ప్రజలను కోరిన మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు

Sharing: