#

కొవ్వూరులో 14,17 వ వార్డులలో జన్మభూమి-మావూరు

కొవ్వూరులో 14,17 వ వార్డులలో జన్మభూమి-మావూరు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి జవహర్ గారు, మునిసిపల్ ఛైర్పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, సీనియర్ టిడిపి నాయకులు జొన్నలగడ్డ చౌదరి గారు మరియు టీడీపీ కార్యకర్తలు.

Sharing: