#

గోవూరులో 10,11 వ వార్డులలో జన్మభూమి-మావూరు

గోవూరులో 10,11 వ వార్డులలో జన్మభూమి-మావూరు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మునిసిపల్ ఛైర్పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు.

 

Sharing: