#

గోవూరులో 12,13 వ వార్డులలో “జన్మభూమి-మావూరు”

గోవూరులో 12,13 వ వార్డులలో “జన్మభూమి-మావూరు” కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మునిసిపల్ ఛైర్పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి.

Sharing: