#

కొవ్వూరులో 15,16 వ వార్డులలో జన్మభూమి-మావూరు

కొవ్వూరులో 15,16 వ వార్డులలో జన్మభూమి-మావూరు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మునిసిపల్ ఛైర్పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, మరియు టీడీపీ కార్యకర్తలు.

 

Sharing: