#

దత్తత గ్రామం కాపవరంలో అభివృద్ధి పనులను పరిశీలిస్తున్న జొన్నలగడ్డ రాధారాణి సుబ్బరాయ చౌదరి గారు

దత్తత గ్రామం కాపవరంలో అభివృద్ధి పనులను పరిశీలిస్తున్న జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు మరియు మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు.

Sharing: