#

సుందర పట్టణంగా కొవ్వూరు

సుందర పట్టణంగా కొవ్వూరుని రూపుదిద్దేదిశగా రాష్ట్ర మంత్రి జవహర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, టీడీపీ సీనియర్ నాయకుడు జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: