#

కొవ్వూరు అయ్యప్ప స్వామి గుడిలో జరిగిన పూజా కార్యక్రమాలలో పాలుగున్న జొన్నలగడ్డ రాధారాణి సుబ్బరాయ చౌదరి గారు

కొవ్వూరు అయ్యప్ప స్వామి గుడిలో జరిగిన పూజా కార్యక్రమాలలో పాలుగున్న మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు మరియు టిడిపి సీనియర్ నాయకులు జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: