#

కొవ్వూరు 17,20వ వార్డులలో ” గ్రామదర్శిని” కార్యక్రమం

కొవ్వూరు 17,20వ వార్డులలో ” గ్రామదర్శిని” కార్యక్రమంలో పాలుగున్న రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ కే.ఎస్ జవహర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, టిడిపి సీనియర్ నాయకులు జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు మరియు పార్టీ కార్యకర్తలు.

Sharing: