#

కొవ్వూరు లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన డయాబెటిక్ మరియు ఆర్థోపెడిక్ మెడికల్ క్యాంప్

కొవ్వూరు లయన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన డయాబెటిక్ మరియు ఆర్థోపెడిక్ మెడికల్ క్యాంప్ ప్రారంభిస్తున్నమున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, టిడిపి సీనియర్ నాయకులు జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: