#

గోవూరులో నూతనంగా అభివృద్ధి చేసిన మున్సిపల్ పార్క్

గోవూరులో నూతనంగా అభివృద్ధి చేసిన మున్సిపల్ పార్క్ కు సంబంధించిన పనులను దగ్గరుండి పరిశీలిస్తున్న కొవ్వూరు మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు మరియు కొవ్వూరు సీనియర్ టిడిపి నాయకులు జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు.

Sharing: