#

మహానాడు – విజయవాడ

విజయవాడలో 27,28,29 తేదీలలో జరగనున్న మహానాడుకి నాయకులు, కార్యకర్తలు విచ్చేసి జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాము.

Sharing: