#

మత్యశాఖ ద్వారా 3 మహేంద్ర దోస్త్ వాహనాలను అందిస్తున్న రాష్ట్ర మంత్రి

మత్యశాఖ ద్వారా 3 మహేంద్ర దోస్త్ వాహనాలను లబ్దిదారులకు అందిస్తున్న రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ కే.ఎస్ జవహర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు మరియు టిడిపి సీనియర్ నాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు..

Sharing: