#

పెళ్లి కానుక

కొవ్వూరు నియోజకవర్గం లో SC కమ్యూనిటీలో చంద్రన్న పెళ్లి కానుక క్రింద కంచుమర్తి సత్తిబాబు, ప్రియాంక జంటకు 40,000 రూపాయల చెక్కును అందజేస్తున్న మంత్రి వర్యులు కె.ఎస్ .జవహర్ గారు ,మునిసిపల్ ఛైర్పర్సన్ రాధారాణి గారు , జొన్నలగడ్డ చౌదరి గారు…

Sharing: