#

వరద ప్రవాహ పరిస్థితి తెలుసుకుని మెడికల్ టీంతో అప్రమత్తతో ఉండాలని తెలియచేస్తున్న చైర్ పర్సన్

గోదావరిలో వరద ప్రవాహ పరిస్థితి తెలుసుకుని మెడికల్ టీంతో అప్రమత్తతో ఉండాలని తెలియచేస్తున్న మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు.

Sharing: