#

మినీ మహానాడు

కొవ్వూరు నియోజకవర్గంలో జరగబోతున్న తెలుగుదేశం పార్టీ మినీ మహానాడు కార్యక్రమంలో పాల్గుని జయప్రదం చేయవలసిందిగా పార్టీ నాయకులను,కార్యకర్తలను, ప్రజలను ఆహ్వానిస్తున్నాం.

Sharing: