#

కొవ్వూరు(గోవూరు) మునిసిపల్ కౌన్సిల్ బడ్జెట్ సమావేశం

కొవ్వూరు(గోవూరు) మునిసిపల్ కౌన్సిల్ బడ్జెట్ సమావేశం నిర్వహిస్తున్న కొవ్వూరు మునిసిపల్ ఛైర్పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు.

Sharing: