#

కొవ్వూరు నగర దర్శిని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, టిడిపి సీనియర్ నాయకులు

కొవ్వూరు నగర దర్శిని కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ,రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీ కే.ఎస్.జవహర్ గారు, మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ శ్రీమతి జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు, టిడిపి సీనియర్ నాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ సుబ్బరాయ చౌదరి గారు మరియు పార్టీ కార్యకర్తలు.

Sharing: