#

కొవ్వూరులో నిర్మిస్తున్న ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ పనులు

కొవ్వూరులో నిర్మిస్తున్న ఎన్టీఆర్ హౌసింగ్ పనులు పురోగతిపై సమీక్ష నిర్వహిస్తున్న జొన్నలగడ్డ రాధారాణి మరియు కౌన్సిలర్లు.

Sharing: