#

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి సందర్భంగా గోవూరు లో ఏర్పాటుచేసిన రక్తదానం శిబిరం

ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి సందర్భంగా గోవూరు లో ఏర్పాటుచేసిన రక్తదానం శిబిరంలో పాల్గొన్నమంత్రి జవహర్ గారు, మునిసిపల్ ఛైర్పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు మరియు సీనియర్ టిడిపి నాయకులు జొన్నలగడ్డ చౌదరి గారు.

 

 

Sharing: