#

కొవ్వూరులో ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం కార్యక్రమంలో పాలుగున్న రాష్ట్రమంత్రి మరియు మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్

కొవ్వూరులో ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం కార్యక్రమంలో పాలుగున్న రాష్ట్రమంత్రి శ్రీ కే.ఎస్ జవహర్ గారు మరియు మున్సిపల్ చైర్ పర్సన్ జొన్నలగడ్డ రాధారాణి గారు.

  

Sharing: